Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Gebruikersonderzoek in 2024: uitleg, stappenplan en voorbeeld

Gebruikersonderzoek is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van succesvolle websites en apps. Het doel van gebruikersonderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en verwachtingen van de doelgroep van een product. Op basis hiervan kunnen ontwikkelaars beter inspelen op de behoeften van gebruikers en zo een product maken dat aansluit bij hun verwachtingen. 

Gebruikersonderzoek uitvoeren

Methodieken voor gebruikersonderzoek

Er zijn verschillende methodieken die gebruikt kunnen worden bij gebruikersonderzoek. Sommige van deze methodieken zijn geschikt voor online onderzoek, terwijl andere methoden beter geschikt zijn voor onderzoek op locatie. Hieronder worden enkele van deze methoden besproken.


Interview met gebruikers

Een van de meest gebruikte methoden voor gebruikersonderzoek is het interview. Bij een interview worden gebruikers gevraagd om hun mening te geven. Dit kan zowel op locatie als online gebeuren, bijvoorbeeld via een platform zoals dat van User Sense. Interviews zijn een goede manier om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van gebruikers, maar het is wel belangrijk om open vragen te stellen en ruimte te laten voor spontane reacties.


Uitvoeren van gebruikerstests

Een andere methode die vaak wordt gebruikt bij gebruikersonderzoek is het gebruik van gebruikerstests. Bij een gebruikerstest wordt een website, app of prototype van een product of dienst getest door gebruikers. Dit kan zowel op locatie als online gebeuren. Tijdens een gebruikerstest krijgen gebruikers specifieke opdrachten en wordt hun gedrag en interactie met het product gemonitord. Dit is een goede manier om te zien hoe gebruikers omgaan met een product en om eventuele problemen op te sporen. Zelf gebruikerstests uitvoeren? Lees dan onze tips of download de whitepaper. 


Focusgroepen met gebruikers

Een derde methode die vaak wordt gebruikt bij gebruikersonderzoek is het gebruik van focusgroepen. Bij een focusgroep worden een aantal gebruikers bij elkaar gebracht om te discussiëren over een product of dienst. Dit kan zowel op locatie als online gebeuren. Tijdens een focusgroep kan een moderator vragen stellen en de gebruikers laten brainstormen over verschillende onderwerpen. Dit is een goede manier om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën van gebruikers.


Online enquêtes

Ten slotte kan ook gebruik gemaakt worden van online enquêtes om gebruikersonderzoek uit te voeren. Online enquêtes zijn een goede manier om inzicht te krijgen in de meningen en behoeften van een grotere groep gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een korte vragenlijst die gebruikers kunnen invullen op een website. Het voordeel van online enquêtes is dat ze eenvoudig te verspreiden zijn en dat het voordeliger is dan andere methoden voor gebruikersonderzoek.

In het kort kunnen we stellen dat er verschillende methoden zijn om gebruikersonderzoek uit te voeren. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de specifieke situatie en doelstellingen van het onderzoek. Het is belangrijk om te kiezen voor een methode die past bij de doelgroep en de beschikbare middelen.

 

Van gebruikersonderzoek naar beter rendement

Het is belangrijk om te benadrukken dat gebruikersonderzoek niet alleen gericht is op het verzamelen van informatie, maar ook op het gebruik van de verzamelde informatie om verbeteringsmogelijkheden te identificeren en te implementeren. Door gebruikersonderzoek te combineren met iteratief ontwikkelen, kan een product steeds verder worden verbeterd op basis van de feedback van gebruikers.


Beter inzicht in behoeften en wensen van gebruikers

Er zijn verschillende redenen waarom gebruikersonderzoek belangrijk is. Ten eerste kan gebruikersonderzoek helpen om beter inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews of focusgroepen. Door te luisteren naar de meningen en ideeën van gebruikers, kunnen ontwikkelaars beter inspelen op hun behoeften en zo een product maken dat aansluit bij hun verwachtingen.


Opsporen van eventuele problemen of knelpunten

Ten tweede kan gebruikersonderzoek helpen om eventuele problemen of knelpunten in een product op te sporen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gebruikerstests, waarbij gebruikers specifieke opdrachten krijgen en hun interactie met het product wordt gemonitord. Door te kijken naar hoe gebruikers omgaan met een product, kunnen ontwikkelaars zien waar verbeteringsmogelijkheden liggen en hierop inspelen.


Verhoog de tevredenheid van gebruikers

Ten derde kan gebruikersonderzoek bijdragen aan het verhogen van de tevredenheid van gebruikers. Als gebruikers betrokken worden bij het ontwikkelproces en hun feedback wordt meegenomen, zullen ze meer betrokken raken bij het product en zullen ze waarschijnlijk tevredener zijn met het eindresultaat. Dit kan leiden tot een hogere gebruiksvriendelijkheid en een lagere churn rate.


Hoger rendement

Ten slotte kan gebruikersonderzoek ook bijdragen aan het verhogen van de ROI van een product. Door te investeren in gebruikersonderzoek en verbeteringsmogelijkheden te identificeren en te implementeren, kan een product efficiënter en effectiever worden ontwikkeld. Dit kan leiden tot lagere ontwikkelingskosten en een hoger rendement op de investering.

In het kort kunnen we stellen dat gebruikersonderzoek een belangrijk onderdeel is van het ontwikkelen van succesvolle websites en apps. Door te luisteren naar de behoeften en wensen van gebruikers en door verbeteringsmogelijkheden te identificeren en te implementeren, kunnen ontwikkelaars een product maken dat aansluit bij de verwachtingen van gebruikers. Dit kan leiden tot een hogere tevredenheid van gebruikers en een hogere ROI voor het product

In vijf stappen aan de slag met gebruikersonderzoek

Zelf gebuikersonderzoek uitvoeren? Hieronder helpen we je met vijf stappen op weg.

  1. Bepaal de doelstellingen van het onderzoek. Voordat je begint met gebruikersonderzoek, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat je wilt weten en waarom. Stel daarom eerst heldere doelstellingen op waar je het onderzoek op wilt afstemmen.
  2. Kies een geschikte onderzoeksmethode. Er zijn verschillende methoden die gebruikt kunnen worden voor gebruikersonderzoek, zoals interviews, focusgroepen, gebruikerstests of online enquêtes. Kies een methode die past bij de doelgroep en de beschikbare middelen.
  3. Verzamel en analyseer data. Tijdens het onderzoek zal je informatie verzamelen over de behoeften en wensen van gebruikers. Zorg dat je deze informatie op een systematische manier verzamelt en analyseert, zodat je er later gemakkelijk op terug kan komen.
  4. Identificeer verbeteringsmogelijkheden. Als je de data hebt geanalyseerd, kan je kijken naar welke verbeteringsmogelijkheden er zijn. Maak een lijst met verbeterpunten en bepaal welke prioriteit hebben.
  5. Implementeer verbeteringen. Als laatste stap kan je de geïdentificeerde verbeterpunten implementeren. Zorg dat je de effecten van deze verbeteringen goed monitort, zodat je kan zien of ze hebben geholpen om de doelstellingen van het onderzoek te bereiken.