Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Card sorting: uitleg, tips, tools en stappenplan

Card sorting, en met name online card sorting, is de afgelopen jaren enorm gegroeid in populariteit. In dit artikel leggen we je uit wat card sorting inhoudt, waarom het wordt uitgevoerd en voorzien we je van een duidelijk stappenplan voor wanneer je ervoor kiest om zelf card sorting uit te voeren.

Zelf card sorts uitvoeren Card sorts laten uitvoeren

Wat is card sorting?

Card sorting is een UX-onderzoeksmethode die wordt gebruikt om informatie te organiseren. Het is een techniek waarbij deelnemers kaarten (fysiek of digitaal) sorteren in verschillende groepen op basis van bepaalde criteria. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van onderwerp, relevantie of complexiteit. Hierbij kan gebruikt maken van open of closed cart sorting.

Waarom wordt card sorting uitgevoerd?

Card sorting wordt vaak gebruikt bij het ontwerpen van websites en apps om de informatiearchitectuur te optimaliseren. Doordat respondenten worden gevraagd de informatie te sorteren op een manier die zij logisch vinden, wordt er inzicht verschaft in de ideale navigatiestructuur. Zo wordt duidelijk welke categorieen en benamingen het meest relevant en begrijpelijk zijn. De inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website of app te verbeteren.

Zelf card sorting uitvoeren?

Wij helpen je graag verder via ons card sorting tool, onze wervingsservice of onze onderzoeksservice.

Boek een demo

De voordelen van card sorting

Card sorting biedt verschillende voordelen voor ontwerpers en onderzoekers, waaronder:

 • Inzicht in de denkwijze van gebruikers. Card sorting geeft ontwerpers inzicht in hoe gebruikers denken en hoe ze informatie organiseren en categoriseren. Dit inzicht kan helpen bij het maken van ontwerpbeslissingen die aansluiten bij de behoeften van gebruikers.
 • Verbetering van de gebruikerservaring. Door het gebruik van card sorting kunnen ontwerpers en onderzoekers de gebruikerservaring verbeteren door de informatie en inhoud op een logische en gestructureerde manier te organiseren.
 • Verhoogde betrokkenheid van gebruikers. Door gebruikers bij het proces te betrekken, kan card sorting helpen bij het creëren van een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij het project, wat de kans vergroot dat ze tevreden zullen zijn met de uiteindelijke ontwerpoplossing.
 • Bespaart tijd en kosten. Het uitvoeren van card sorting kan helpen om de tijd en kosten die anders nodig zijn voor het herontwerpen van de informatie-architectuur, te verminderen. Card sorting helpt namelijk om te voorkomen dat er verkeerde keuzes worden gemaakt bij het ontwerp en indeling van de informatie.
 • Meer datapunten. Card sorting genereert gegevens die kunnen worden geanalyseerd om trends te identificeren en te begrijpen hoe deelnemers informatie categoriseren. Deze gegevens zijn waardevol voor het informeren van verdere ontwerpbeslissingen en kunnen worden gebruikt als basis voor het maken van toekomstige ontwerpkeuzes.

De nadelen van card sorting en hoe deze te ondervangen

Hoewel de waarde van card sorting buiten kijf staat, kleven er ook enkele nadelen aan het gebruik van deze onderzoeksmethode. Het is natuurlijk belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn en te weten hoe je deze kunt ondervangen, zodat je gedegen onderzoek kunt uitvoeren. Hieronder leggen we dit voor je uit.

Een van de nadelen van card sorting is dat het moeilijk kan zijn om de resultaten te analyseren en te interpreteren. Dit kan te wijten zijn aan de moeilijkheid om een consistente structuur te vinden in de manier waarop deelnemers informatie categoriseren. Een ander nadeel is dat deelnemers soms niet in staat zijn om de juiste categorieën te vinden en informatie op een logische manier te organiseren. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed begrijpen wat de kaarten inhouden.

Dit kun je op verschillende manieren ondervangen. Ten eerste is het belangrijk om duidelijke instructies te geven aan deelnemers over hoe ze de kaarten moeten organiseren. Om de analyse van de card sorts te vergemakkelijken, kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van closed card sorting (hieronder uitgelegd).

Daarnaast is het nuttig om de resultaten van card sorting sessies te combineren met andere onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld tree testing en/of usability testing. Op deze manier kunnen de resultaten van de verschillende technieken met elkaar worden vergeleken en kunnen ontwerpers en onderzoekers meer inzicht krijgen in de manier waarop gebruikers denken en de informatie organiseren.

Tot slot kan het ook nuttig zijn om verschillende card sorting technieken te gebruiken, zoals open en gesloten card sorting, om de subjectiviteit van de resultaten te verminderen en meer consistente resultaten te verkrijgen.

Card sorting technieken

Er zijn twee verschillende methoden om card sorting uit te voeren: open en closed card sorting. Hieronder lichten we deze voor je toe. 

Open card sorting

Bij open card sorting krijgen de deelnemers een aantal kaarten met informatie en worden ze gevraagd deze in hun eigen groepen te sorteren op basis van hun eigen criteria. In tegenstelling tot closed card sorting, kunnen respondenten de categorieën zelf bepalen.

Er zijn een aantal voordelen van open card sorting, namelijk:

 • Het geeft inzicht in de manier waarop gebruikers de informatie indelen
 • Het biedt de mogelijkheid om nieuwe categorieën te ontdekken die ontwerpers niet eerder hadden overwogen
 • Het kan worden gebruikt om de terminologie van gebruikers te begrijpen en overeen te stemmen met de terminologie die in het ontwerp wordt gebruikt

Er zijn echter ook een aantal nadelen, namelijk:

 • Het kan veel tijd kosten om de resultaten te analyseren en te verwerken
 • Het kan moeilijk zijn om conclusies te trekken omdat de deelnemers verschillende indelingsmethoden kunnen gebruiken
   

Closed card sorting

Bij closed card sorting worden de deelnemers gevraagd om kaarten met informatie in vooraf bepaalde categorieën te sorteren. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van de navigatie van een website. Enkele voordelen van closed card sorting zijn:

 • Het is eenvoudiger te analyseren dan open card sorting omdat de categorieën vooraf zijn bepaald
 • Het kan worden gebruikt om bestaande ontwerpen te testen en te verfijnen

Enkele nadelen van closed card sorting zijn:

 • Het biedt minder inzicht in hoe gebruikers informatie organiseren
 • Onduidelijke benaming van de vooringestelde categorieën kan de resultaten negatief beïnvloeden

Hoe kun je card sorting uitvoeren?

Er zijn verschillende manieren om card sorting uit te voeren, zowel online als op locatie. Hieronder worden de voor- en nadelen van elke methode beschreven.
 

1 - Online card sorting tools

Online card sorting tools hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen vanwege de snelheid en efficiëntie van het proces. Hiervoor kunnen tools zoals die van User Sense worden gebruikt. Enkele voordelen van online card sorting zijn:

 • Het is gemakkelijk om respondenten te werven
 • Het biedt de mogelijkheid om gegevens in real-time te analyseren
 • Het kan worden gedaan zonder dat deelnemers op dezelfde locatie hoeven te zijn

Enkele nadelen van online card sorting zijn:

 • Het kan moeilijk zijn om non-verbale signalen van deelnemers te interpreteren
 • Bij lange tests kan he tmoeilijk zijn om respondenten gemotiveerd te houden tijdens het proces

 

2 - Card sorting op locatie

Card sorting op locatie kan nuttig zijn omdat deelnemers in gesprek kunnen gaan met de ontwerpers en meer feedback kunnen geven over het ontwerp. Enkele voordelen van card sorting op locatie zijn:

 • Het biedt de mogelijkheid om non-verbale signalen van deelnemers te interpreteren
 • Het kan interactiever en leuker zijn voor deelnemers

Enkele nadelen van card sorting op locatie zijn:

 • Het kan duur zijn vanwege de kosten van het huren van een locatie
 • Het uitnodigen van respondenten op locatie is doorgaans duurder en tijdrovender

 

3 - Met moderator

Card sorting met een moderator kan nuttig zijn om deelnemers te helpen bij het proces en om vragen te beantwoorden. Enkele voordelen van card sorting met moderator zijn:

 • Het biedt de mogelijkheid om onduidelijkheden te verduidelijken en deelnemers te begeleiden
 • Als iemand tijdens de test vastloopt of niet weet wat te doen, kan de moderator bijspringen

Enkele nadelen van card sorting met moderator zijn:

 • Doordat de sessies worden uitgevoerd met een moderator vallen de kosten doorgaans hoger uit
 • Het kan de resultaten beïnvloeden omdat de moderator mogelijk suggesties doet die deelnemers niet anders zouden hebben overwogen
   

4 - Zonder moderator

Card sorting zonder moderator kan nuttig zijn omdat de resultaten mogelijk puurder zijn en minder worden beïnvloed door een derde partij. Enkele voordelen van card sorting zonder moderator zijn:

 • De resultaten zijn mogelijk puurder en minder beïnvloed door een derde partij (bijv. de moderator)
 • Het is goedkoper omdat er geen extra persoon bij betrokken is

Enkele nadelen van card sorting zonder moderator zijn:

 • Het kan moeilijker zijn om onduidelijkheden te verduidelijken of deelnemers te begeleiden

Zes tips bij het uitvoeren van card sorting onderzoek

Zelf card sorting onderzoek uitvoeren? Hieronder hebben we zes expert tips voor je op een rijtje gezet. 

 1. Zorg ervoor dat er geen overlappende termen of concepten zijn tussen de kaarten. Deze worden vaak bij elkaar gegroepeerd, waarmee je de resultaten van het onderzoek zou kunnen beinvloeden.
 2. Zorg voor voldoende respondenten (tussen 15 en 25) om representatieve resultaten te krijgen.
 3. Bied deelnemers de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen om meer inzicht te krijgen in hun denkproces.
 4. Gebruik een mix van open en closed card sorting om een completer beeld te krijgen.
 5. Zorg voor een duidelijke instructie aan deelnemers voorafgaand aan de card sorting om verwarring te voorkomen.
 6. Voer na het card sorting onderzoek, tree testing uit om vast te stellen of gebruikers in staat zijn de informatie snel en gemakkelijk te vinden met behulp van de nieuwe navigatiestructuur.

Stappenplan bij uitvoeren card sorting

Hieronder hebben we een stappenplan voor je samengesteld voor wanneer je zelf aan de slag wil met card sorting.

 1. Definieer het doel van het card sorting onderzoek en identificeer de onderwerpen of categorieën die moeten worden onderzocht.
 2. Maak kaarten met informatie over de onderwerpen of categorieën en print deze uit of voer ze in een online card sorting tool.
 3. Kies de card sorting-techniek (open, closed of hybride) die het beste past bij het doel van het project.
 4. Nodig deelnemers uit om deel te nemen aan de card sorting en geef duidelijke instructies over het proces.
 5. Laat deelnemers de kaarten sorteren en eventueel opmerkingen toevoegen.
 6. Verzamel en analyseer de resultaten om inzichten te krijgen in de manier waarop deelnemers de onderwerpen of categorieën hebben georganiseerd.
 7. Gebruik de inzichten om het ontwerp of de indeling van de onderwerpen of categorieën te verbeteren.
 8. Wil je er zeker van zijn dat de nieuwe indeling de juiste is? Voer dan tree testing uit met de nieuwe indeling. 

De link tussen card sorting en tree testing

Na afloop van een card sorting onderzoek is het gebruikelijk om tree testing uit te voeren. Tijdens een tree test worden gebruikers gevraagd om door de nieuwe navigatie van een website of applicatie te navigeren. Zo kan worden bepaald of de informatie-architectuur van de website of applicatie logisch en gemakkelijk om te gebruiken is. Card sorting en tree testing zijn dus nauw met elkaar verbonden, omdat de inzichten uit card sorting kunnen worden gebruikt om de navigatie van de website of applicatie te verbeteren en te testen met behulp van tree testing.

Ga aan de slag met card sorting

Wij helpen je graag verder via onze card sorting tool, onze wervingsservice of onze onderzoeksservice.

Zelf card sorting uitvoeren Card sort onderzoek laten uitvoeren