Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Hoeveel respondenten nodig voor UX-onderzoek?

Het kan lastig zijn om te bepalen met hoeveel respondenten je een onderzoek moet uitvoeren om betrouwbare resultaten te behalen. In dit artikel leggen we het verschil in de aantallen uit voor kwalitatief en kwantitatief UX-onderzoek en geven we een richtlijn voor het aantal respondenten per type onderzoek.

Aantal respondenten bij kwalitatief UX-onderzoek

Bij kwalitatief UX-onderzoek ligt de focus op diepgaand begrip en inzicht verkrijgen door middel van individuele interviews, groepsdiscussies of observaties. De aantallen bij kwalitatief UX-onderzoek zijn doorgaans kleiner in vergelijking met kwantitatief onderzoek. Kenmerkend voor kwalitatief UX-onderzoek is dat je door wil gaan met het uitvoeren van onderzoek tot op het punt waarop je geen of in zeer beperkte mate nieuwe informatie binnenhaalt.

De aantallen liggen hier vaak tussen de 5 en 20 respondenten per gebruikersgroep en onderzoek. Hoewel dit aantal beperkt lijkt, biedt het vaak voldoende informatie om belangrijke inzichten te verkrijgen in de gebruikersbehoeften, voorkeuren en gedragingen.

Aantal respondenten kwantitatief UX-onderzoek

Bij kwantitatief UX-onderzoek daarentegen ligt de nadruk op het verzamelen van gegevens op een grotere schaal om generaliseerbare inzichten te verkrijgen. Hiervoor worden vaak vragenlijsten gebruikt. Het benodigde aantal respondenten voor kwantitatief onderzoek hangt af van verschillende factoren, waaronder de gewenste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten, de complexiteit van de onderzoeksvraag en de populatiegrootte.

De respondentenaantallen voor betrouwbare onderzoeksresultaten bij kwantitatief UX-onderzoek liggen vaak tussen de 100 tot 200 respondenten

Werf testers via ons platform

Werf testers voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek via ons platform.

Boek een demo

Aantal respondenten bij behoefteonderzoek

Bij behoefteonderzoek is het belangrijk om een representatieve steekproef te hebben die de diversiteit van de potentiële gebruikerspopulatie weerspiegelt. Een goede richtlijn is om minimaal 15 tot 30 respondenten te betrekken bij kwalitatieve interviews of groepsdiscussies. Deze aantallen stellen onderzoekers in staat om gemeenschappelijke patronen en trends in behoeften te identificeren.

Aantal respondenten bij persona-onderzoek

Het maken van user persona's omvat het creëren van fictieve personages die de belangrijkste gebruikersgroepen vertegenwoordigen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag, de doelen en demografische gegevens van de verschillende groepen gebruikers. Over het algemeen is een minimum van 15 tot 20 respondenten voldoende om betrouwbare persona's te creëren.

Aantal respondenten bij doelgroeponderzoek

Bij doelgroeponderzoek wordt specifiek gekeken naar de kenmerken en voorkeuren van de primaire doelgroep van het product. Hierbij kunnen kwantitatieve methoden zoals online enquêtes worden gebruikt. Het benodigde aantal respondenten kan variëren, maar over het algemeen is een steekproef van minimaal 100 tot 200 respondenten voldoende om betrouwbare inzichten te verkrijgen over de doelgroep. Als toevoeging hierop kunnen nog interviews of focusgroepen worden uitgevoerd, waarvoor vaak tussen de 10 en 20 respondenten worden geworven

Aantal respondenten bij customer journey onderzoek

Customer journey onderzoek richt zich op het begrijpen van de interactie-ervaringen van gebruikers gedurende het hele proces, van bewustwording tot aankoop en gebruik van een product of dienst. Dit onderzoek kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden omvatten, zoals interviews, focusgroepen, observaties en vragenlisjten. Het aantal respondenten kan variëren, maar doorgaans worden minimaal 15 tot 20 respondenten per fase van de customer journey aangeraden om voldoende inzichten te verkrijgen.

Aantal respondenten bij conceptonderzoek

Bij conceptonderzoek of concept tests worden verschillende concepten of ontwerpalternatieven getest om te bepalen welke het meest veelbelovend zijn. Voor conceptonderzoek kunnen kwantitatieve methoden zoals online enquêtes worden gebruikt. Een steekproef van 100 tot 200 respondenten is dan vaak voldoende om een betrouwbare vergelijking te maken tussen de concepten.

Het is ook mogelijk om kwalitatieve methoden zoals interviews en focusgroepen in te zetten voor concept testing. In het geval van een focusgroep worden vaak 6 tot 10 respondenten uitgenodigd. Bij interviews liggen de aantallen vaak tussen de 10 en 20.

Aantal respondenten bij prototype testing

Om een prototype te testen, wordt er gebruik gemaakt van gebruikerstests. Deze fase vormt een belangrijk onderdeel in het ontwerpproces, omdat wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd voordat de ontwikkeling plaatsvindt. Het aantal respondenten voor prototype user tests kan variëren, maar over het algemeen worden 5 tot 10 respondenten per gebruikersgroep aanbevolen. Dit aantal stelt onderzoekers in staat om belangrijke usability-problemen te identificeren en iteraties door te voeren voordat het product wordt gelanceerd.

Aantal respondenten bij navigatie-onderzoek

Bij navigatie-onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van card sorting en tree testing. Voor card sorts is een steekproef van 15 tot 20 respondenten voldoende, terwijl voor tree tests 50 tot 150 respondenten per test vaak betrouwbare resultaten opleveren.

Aantal respondenten bij usability-onderzoek

Usability-onderzoek richt zich op het identificeren en oplossen van specifieke usability-problemen in een bestaand product. Bij usability-onderzoek wordt gebruik gemaakt van user tests (ook wel UX tests of gebruikerstesten genoemd). Voor betrouwbare resultaten is het aan te raden om te testen met 5 tot 10 respondenten per gebruikersgroep en apparaattype. 

Aantal respondenten bij UX Benchmarks

UX Benchmarking vergelijkt de gebruikerservaring van een product met die van concurrenten of eerdere versies van hetzelfde product. Het benodigde aantal respondenten hangt hier sterk af van de gekozen onderzoeksmethoden. Maak je gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst? Dan is het aan te raden tussen de 100 en 200 respondenten per apparaattype te hebben. Voor een kwalitatieve vergelijking kun je vaak al goed uit de voeten met 20 respondenten.