Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Diary study in UX-onderzoek: uitleg en stappenplan (2024 update)

Diary studies of dagboekstudies vormen een waardevol instrument in het domein van UX-onderzoek. In dit artikel leggen we uit wat een diary study is en hoe je deze uitvoert. Ook leggen we uit hoe je een diary study kunt combineren met andere onderzoekstechnieken

Wat is een diary study?

Een diary study, ook wel dagboekstudie genoemd, is een onderzoeksmethode waarbij respondenten gedurende een vooraf bepaalde periode dagelijkse aantekeningen maken over hun ervaringen met een product, dienst of specifieke activiteit. Deze aantekeningen, ook wel diaries of dagboeken genoemd, kunnen variëren van tekstuele notities tot afbeeldingen, audio-opnamen en zelfs video's.

Diary studies bieden onderzoekers diepgaand inzicht in de gedragingen, behoeften en emoties van gebruikers in hun natuurlijke omgeving. Een groot voordeel van diary study als onderzoeksmethode is dat het niet gaat om een momentopname, maar er over een langere periode data wordt verzameld. 

Wanneer voer je een diary study uit?

Diary studies kunnen effectief worden toegepast in verschillende fasen van het UX-ontwerpproces: verkennende fase, validatiefase en optimalisatiefase.

In de verkennende fase helpen diary studies bij het verkennen van gebruikersgedrag en -behoeften, het identificeren van problemen en kansen, en het verzamelen van waardevolle contextuele informatie.

In de validatiefase kunnen diary studies aannames en hypotheses verifiëren, ontwerpconcepten en -oplossingen evalueren, en feedback verzamelen op prototypes.

In de optimalisatiefase bieden diary studies de mogelijkheid om gegevens over langdurig gebruik te verzamelen, verbeterpunten en optimalisatiemogelijkheden te identificeren, en de impact van iteratieve veranderingen te evalueren.

Combinatie van diary studies met andere UX-onderzoeksmethoden

Om een vollediger beeld te krijgen van de gebruikerservaring en een dieper begrip te krijgen van specifieke aspecten, kunnen diary studies worden gecombineerd met andere UX-onderzoeksmethoden. Enkele voorbeelden van combinaties zijn:

  • Diepte-interviews. Door aanvullende interviews af te nemen, kunnen onderzoekers gedetailleerde contextuele informatie verkrijgen die de diary study aanvult.
  • Vragenlijsten. Door het versturen van vragenlijsten naar een grote groep gebruikers, kan er extra data worden verzameld. Als de aantallen respondenten hoog genoeg zijn, heeft dit als voordeel dat de resultaten kunnen worden gegeneraliseerd. 
  • Focusgroepen. Door respondenten na afloop uit te nodigen voor een focusgroep, kunnen aanvullende inzichten worden verzameld en nieuwe ideeën worden opgedaan.
  • Usability testingHet uitvoeren van usability tests naast een diary study kan helpen bij het identificeren van specifieke problemen en het evalueren van de bruikbaarheid van een product of dienst.

Planning en voorbereiding van een diary study

Een succesvolle diary study valt of staat met een gedegen planning en voorbereiding. Zo is het belangrijk om de doelstellingen van de studie duidelijk te definiëren en de juiste respondenten te werven. De duur en frequentie van het studieproces moeten worden bepaald, evenals de ontwikkeling van geschikte studie-instrumenten. Bovendien moeten ethische en privacy-overwegingen in acht worden genomen om de privacy van de deelnemers te waarborgen.

Uitvoering van een diary study

In veel gevallen wordt er bij de start van een diary study een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin respondenten instructies krijgen over het maken van hun aantekeningen. Het is van cruciaal belang om gestructureerde vragen te verstrekken om specifieke informatie te verkrijgen. Verschillende gegevensverzamelingstechnieken en -tools kunnen worden gebruikt, zoals digitale platforms, mobiele apps en zelfs fysieke dagboeken. Tijdens de uitvoering kunnen er uitdagingen optreden, zoals gebrek aan betrokkenheid van deelnemers of vertekening van de gegevens. Het is daarom van belang de resultaten tussentijds te monitoren, zodat er kan worden bijgestuurd waar nodig.

Analyse en interpretatie van diary study-gegevens

Het analyseren en interpreteren van diary study-gegevens vereist een zorgvuldige aanpak. Gegevensverzameling kan plaatsvinden via verschillende methoden, zoals transcriberen, coderen en categoriseren. Het identificeren van patronen en trends in de verzamelde gegevens helpt bij het begrijpen van gebruikersgedrag en het ontdekken van belangrijke inzichten. Bovendien is het essentieel om de context en gebruikerservaring in overweging te nemen bij het interpreteren van de resultaten. Als er naast de diary study ook nog andere onderzoekstechnieken worden ingezet kunnen de resultaten worden gecombineerd om een vollediger beeld te krijgen.

Rapportage en resultaten

Het samenstellen van een overzichtelijk verslag van diary study-gegevens is cruciaal om de bevindingen effectief te communiceren. Het gebruik van quotes en anekdotes uit de aantekeningen van deelnemers kan de resultaten versterken en menselijke aspecten benadrukken. Het visualiseren van gegevens met grafieken, diagrammen en andere visuele hulpmiddelen kan helpen bij het visualiseren van patronen en trends. Om te voorkomen dat het rapport in een la belandt en er niet meer naar gekeken wordt, is het aan te raden om de resultaten te presenteren voor de stakeholders.

Even sparren over het uitvoeren van een diary study?

Wij helpen je graag verder via ons platform, onze wervingsservice of onze onderzoeksservice.

Boek een demo