Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

UX Audit uitvoeren: uitleg, tips en stappenplan

In dit artikel gaan we dieper in op wat een UX audit of UX scan precies is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je deze uitvoert.

Wat is een UX audit?

In een UX audit, of user experience audit, worden verbeterpunten in de user experience vastgesteld met behulp verschillende databronnen zoals gebruikersinzichtenusability heuristieken en customer support tickets.

De voordelen van een UX audit

Door het uitvoeren van een UX audit krijg je direct inzicht in de verbeterpunten van een website, app of prototype. Dit met als doel om de ervaring voor de eindgebruiker te verbeteren.

Naar het rendement van een betere gebruikerservaring zijn tal van onderzoeken gedaan. Hieruit komen de volgende drie voordelen naar boven:

  • Hogere retentie. Klanten die tevreden zijn over een website of app, komen vaker terug voor vervolgaankopen.
  • Hogere customer lifetime value (CLV). Mede doordat de retentie hoger is, valt de customer life time value ook hoger uit.
  • Hogere conversion rate. Door obstakels in het bestelproces weg te nemen, zet je meer bezoekers om tot boekers en laat je het conversieratio stijgen met als gevolg dat het werven van nieuwe klanten gemakkelijker gaat.

Wanneer voer je een UX audit uit?

Een UX audit kan in verschillende fases worden ingezet. Over het algemeen voegt een UX Audit de meeste waarde toe op een van onderstaande momenten:

  • Bij aanvang van een redesigntraject. Voer een UX scan of audit uit op een bestaande website of app, zodat de bevindingen kunnen worden gebruikt als input voor het redesigntraject. Door het uitvoeren van een nul- en éénmeting kun je vaststellen in hoeverre er vooruitgang is geboekt.
  • Voor het evalueren van een prototype. Aan de ene kant om de bevestiging te krijgen dat je goed op weg bent, maar ook om verbeterpunten te verkrijgen die direct kunnen worden doorgevoerd.
  • Na livegang van een nieuwe website of app. Stel vast hoe de gebruikers de nieuwe website of app ervaren en gebruik de resultaten als input voor het optimalisatietraject.

Wat kun je verwachten van een UX Audit?

Hoewel geen enkele UX-audit hetzelfde is, wordt er voor de oplevering van de resultaten vaak gewerkt met een vast stramien. Dit betekent dat je na het uitvoeren van een UX audit het volgende mag verwachten:

  • Duidelijke rapportage. Met een overzicht van alle knelpunten en een onderbouwing op basis van conventies en heuristieken.
  • Evaluatie. Een evaluatie met de UX’er die de audit heeft uitgevoerd waarin de resultaten worden toegelicht en eventuele vragen worden beantwoord.
  • Highlight video. Wanneer een UX-audit gepaard gaat met usability-onderzoek, wordt er naast het rapport ook een highlight video opgeleverd.

Hoeveel kost het uitvoeren van een UX Audit?

De kosten van een UX-audit liggen tussen de €995 en €3750,- per audit. Deze kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek, de onderzoeksvraag, het te onderzoeken product en de gekozen methodiek(en).

Pro tip: zorg dat je voorafgaand aan het uitvoeren van een UX audit duidelijk afspreekt welke onderzoeksmethoden worden ingezet en hoe de resultaten worden opgeleverd. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Stappenplan voor uitvoeren van UX-audit

Voor jezelf of voor een van je klanten een UX Audit uitvoeren? Dat kan. Hoewel de opzet van UX audits sterk van mekaar kunnen verschillen, ziet het proces voor het opzetten en uitvoeren van een UX audit er vrijwel altijd hetzelfde uit.

Stap 1 – Voorbereiding

De kwaliteit van de UX audit valt of staat met de voorbereiding ervan. Een onmisbaar onderdeel van de voorbereiding is het in kaart brengen van de bedrijfsdoelstellingen en bekend te raken met het te onderzoeken product. Los daarvan, moet op voorhand duidelijk zijn hoe de resultaten worden gepresenteerd.

Worden er als onderdeel van de UX audit ook user tests uitgevoerd? Dan krijg je ook te maken met het werven van respondenten, die in het geval van een user tests ook wel testers worden genoemd.

Staat het product nog in de kinderschoenen en is er nog geen prototype? Dan is het sterk aan te raden om eerst behoefte- of conceptonderzoek uit te voeren.
 

Stap 2 – Uitvoeren van de UX audit

Nadat de voorbereidingen zijn getroffen, kan de daadwerkelijke audit plaatsvinden. De doorlooptijd is afhankelijk van de complexiteit van de audit. Over het algemeen bedraagt de doorlooptijd zo’n 10 tot 15 werkdagen.

Worden er ook user tests of diepte-interviews uitgevoerd? Dan kun je via het platform van User Sense stakeholders live mee laten kijken via de livestream. Dat is een echte aanrader, aangezien de ervaring leert dat het bijwonen van sessies zorgt voor meer draagvlak.  
 

Stap 3 – Analyse en rapportage

Na de uitvoering is het tijd voor de analyse en het opstellen van de rapportage. Bij User Sense worden de resultaten gepresenteerd in een duidelijk onderzoeksrapport. Hierin wordt een duidelijk overzicht gegeven van de verbeterpunten. Als er ook diepte-interviews of user tests zijn uitgevoerd, dan wordt er ook een highlightvideo opgeleverd.

Meer weten over het uitvoeren van UX-audits?

Wij helpen je graag verder via ons platform, onze wervingsservice of onze onderzoeksservice.

Boek een demo