Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Diepte-interviews: uitleg, stappen en voorbeelden (2024 update)

In dit artikel leggen we uit wat diepte-interviews zijn, welke rol ze spelen binnen UX-onderzoek en hoe je aan de slag kunt gaan.

Diepte-interviews uitvoeren Respondenten werven

Wat zijn diepte-interviews?

Diepte-interviews zijn een onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker een-op-een gesprekken voert met respondenten uit de doelgroep. Het doel is om diepgaande informatie en inzichten te verkrijgen over hun behoeften, ervaringen, attitudes en gedrag. In tegenstelling tot gestandaardiseerde vragenlijsten of enquêtes, bieden diepte-interviews de mogelijkheid om rijkere data op te halen door dieper in te gaan op de ervaringen en perspectieven van de respondenten.

Belang van empathie en inlevingsvermogen bij het uitvoeren van diepte-interviews

Het is belangrijk om op te merken dat de kwaliteit van de data valt of staat met hoe de interviewer of onderzoeker zich opstelt gedurende het interview. Zo is het belangrijk dat interviewer empathie en inlevingsvermogen toont en op deze manier een vertrouwelijke en open sfeer creëert, zodat respondenten zich comfortabel voelen om hun gedachten en ervaringen te delen. Het vermogen om goed te luisteren, door te vragen en non-verbale signalen op te pikken, draagt bij aan het verkrijgen van waardevolle inzichten tijdens het interview.

Voer interviews uit via ons platform

Zonder gedoe interviews uitvoeren? Gebruik ons platform en testerpanel. 

Interviews uitvoeren Respondenten werven

Voor- en nadelen van interviews

Binnen UX-onderzoek wordt een breed scala aan onderzoekstechnieken toegepast. Diepte-interviews zijn een belangrijk onderdeel bij UX-onderzoek. Hieronder hebben we de grootste voordelen van diepte-interviews op een rijtje gezet:

 • Diepgaande inzichten. Diepte-interviews stellen onderzoekers in staat om diepgaande en gedetailleerde inzichten te verkrijgen over de ervaringen, gedachten, gevoelens en behoeften van de respondenten. Door open en ongestructureerde gesprekken wordt er vaak rijkere informatie gekregen gen opzichte van andere onderzoeksmethoden.
 • Flexibiliteit en aanpasbaarheid. Diepte-interviews bieden flexibiliteit in termen van de gespreksstructuur en kunnen worden aangepast aan de individuele respondent. De interviewer kan in reageren op de antwoorden van de respondent en verdiepende vragen stellen om een vollediger begrip te krijgen.
 • Contextuele inzichten. Diepte-interviews stellen onderzoekers in staat om inzicht te krijgen in de context waarin gebruikers interacties hebben met een product, dienst of website. Door het verkennen van de persoonlijke achtergrond, ervaringen en omgeving van de respondenten, kunnen diepte-interviews rijke en contextuele informatie opleveren. Hierdoor kunnen bedrijven tijdens het ontwikkelproces beter inspelen op de wensen en behoefte van de doelgroep.

Zoals bij elke onderzoeksmethode kleven er ook nadelen aan het uitvoeren van diepte-interviews. Deze hebben we hieronder voor je opgesomd:

 • Tijdsintensief. Diepte-interviews vereisen doorgaans meer tijd en middelen in vergelijking met bijvoorbeeld het versturen van een vragenlijst. Dit kan ondervangen worden door de interviews online uit te voeren en gebruik te maken van een platform zoals User Sense dat het voorbereidend werk rondom het werven van respondenten grotendeels uit handen neemt.
 • Beperkte steekproefgrootte. Vanwege de intensieve aard van diepte-interviews en de behoefte aan diepgaande interacties met respondenten, kan de steekproefgrootte beperkt zijn. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om de resultaten te generaliseren. Het uitbreiden van de steekproef door middel van user testsfocusgroepen of vragenlijsten kan interessant zijn. 

Wanneer voer je diepte-interviews uit?

Diepte-interviews kunnen op verschillende momenten in het ontwikkelproces worden ingezet. Bij User Sense onderscheiden wij drie fases in het ontwikkelproces. Daarover lees je hier meer.
 

Verkennende fase

Diepte-interviews zijn bijzonder geschikt in situaties waarin je diepgaande inzichten wilt verkrijgen en een dieper begrip wilt krijgen van gebruikersbehoeften en -ervaringen. Ze zijn vooral waardevol in de verkennende fase van UX-onderzoek, wanneer je de basis legt voor het ontwerpen van een nieuwe gebruikerservaring. In deze fase helpen diepte-interviews om de behoeften, doelen en pijnpunten van gebruikers te identificeren.
 

Validatiefase

Daarnaast kunnen diepte-interviews ook relevant zijn tijdens de validatiefase, wanneer je specifieke aspecten of functionaliteiten van een ontwerp wilt testen en verifiëren. Door directe feedback van gebruikers te verzamelen, kun je ontwerpbeginselen valideren en eventuele problemen vroegtijdig opsporen.
 

Optimalisatiefase

Ten slotte kunnen diepte-interviews ook nuttig zijn in de optimalisatiefase, waarin je bestaande ontwerpen wilt verbeteren. Door diepgaande interviews met huidige gebruikers uit te voeren, kun je waardevolle inzichten verzamelen over wat wel en niet werkt in het huidige ontwerp, en ideeën genereren voor verbeteringen.

 

Combinatie met andere UX-technieken

Het is hierbij goed om op te merken dat het combineren van verschillende onderzoekstechnieken vrijwel altijd bijdraagt aan het verkrijgen van een completer beeld. Overweeg daarom het uitvoeren van focusgroepenuser tests of het uitzetten van vragenlijsten om aannames te valideren en de bevindingen te kunnen generaliseren.

Het werven van respondenten voor diepte-interviews

Het werven van respondenten voor diepte-interviews kost vaak meer tijd dan van tevoren ingeschat. Zo blijkt het in de praktijk vaak toch moeilijk om respondenten uit de doelgroep bereid te krijgen deel te nemen en gaat er veel tijd zitten in de communicatie met de respondenten. Dit is met name het geval wanneer de diepte-interviews op locatie worden uitgevoerd.

Wij raden onze klanten daarom aan om diepte-interviews online uit te voeren. Hierdoor is het niet alleen gemakkelijker om respondenten te werven, maar kan het onderzoek ook sneller worden uitgevoerd. Hier lees je meer over het werven van respondenten.

Hulp nodig met het werven van respondenten?

Gebruik ons platform om respondenten uit jouw doelgroep te werven.

Boek een demo Meer informatie

Interviewgids voor diepte-interviews opstellen

Het schrijven van een goed gestructureerde en effectieve interviewgids is van cruciaal belang om er zeker van te zijn dat je de onderzoeksvragen kunt beantwoorden. Download gratis onze voorbeeld vragenlijst voor een interview dat je zou kunnen uitvoeren bij een conceptonderzoek. Hieronder hebben we enkele zaken voor je opgesomd voor wanneer je zelf aan de slag gaat met het opstellen van een interviewgids:

Doel en structuur van een interviewgids

Een interviewgids is een document dat de interviewer begeleidt tijdens het interviewproces. Het dient als een leidraad om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen worden behandeld en dat er diepgaande informatie wordt verkregen. Natuurlijk moet de interviewgids zo opgesteld zijn, dat de hoofd- en deelvragen van het onderzoek kunnen worden beantwoord. Verder is het van belang dat de vragen duidelijk zijn geformuleerd en de flow logisch is, zodat het interview soepel verloopt en respondenten niet in de war raken.

Het formuleren van open vragen en het vermijden van suggestieve vragen

Open vragen zijn essentieel bij diepte-interviews, omdat ze respondenten in staat stellen vrijuit te spreken en hun gedachten en ervaringen te delen. Vermijd het stellen van suggestieve vragen die de antwoorden van respondenten kunnen beïnvloeden. Stel in plaats daarvan vragen die beginnen met woorden als "hoe", "wat" en "waarom", om uitgebreide en gedetailleerde antwoorden te stimuleren.

Het opnemen van vragen over specifieke UX-elementen en gebruikersgedrag

Hoewel dit geen vereiste is, kan het stellen van vragen over specifieke UX-elementen en gebruikersgedrag wel van toegevoegde waarde zijn in het ontwikkelproces. Hierbij kun je denken aan vragen over de gebruikersinterface, navigatie, interacties, emotionele reacties en andere relevante aspecten van de gebruikerservaring. Zorg ervoor dat je vragen stelt die aansluiten bij je onderzoeksdoel en zorg voor een goede afbakening.

Voorbeeld vragen diepte-interview

Om te voorkomen dat de vraagstelling de resultaten van het onderzoek beïnvloedt, wil je interviewvragen stellen die duidelijk en niet-sturend zijn. Hier zijn vijf voorbeelden van diepte-interviewvragen die duidelijk en niet-sturend zijn:

Voorbeeldvraag: Kun je me vertellen over je ervaring met [product/website/service] en hoe je dit hebt gebruikt?

Deze vraag moedigt de respondent aan om vrijuit te praten over hun ervaring zonder sturing of vooroordelen.

Voorbeeldvraag: Hoe zou je het proces beschrijven dat je hebt gevolgd bij het nemen van beslissingen over [specifieke functie/functionaliteit] binnen het product?

Deze vraag nodigt de respondent uit om hun denkproces en besluitvorming te delen, zonder hen te beïnvloeden in hun antwoord.

Voorbeeldvraag: Wat zijn enkele uitdagingen die je hebt ervaren tijdens het gebruik van [product/website/service] en hoe ben je ermee omgegaan?

Deze vraag stimuleert de respondent om openlijk te praten over eventuele obstakels die ze zijn tegengekomen, zonder een suggestie te doen over hoe ze ermee om hadden moeten gaan.

Voorbeeldvraag: Wat waardeer je het meest aan [product/website/service] en waarom?

Deze vraag moedigt de respondent aan om positieve aspecten te delen en te benoemen die zij persoonlijk belangrijk vinden, zonder hen te leiden naar specifieke antwoorden.

Voorbeeldvraag: Kun je me een specifiek voorbeeld geven van een moment waarop [product/website/service] je verwachtingen overtrof? Zo ja, wat maakte het zo bijzonder?

Deze vraag vraagt de respondent om een specifieke situatie te beschrijven waarin ze positief verrast waren door het product, zonder te suggereren wat dat specifieke moment zou moeten zijn

Expert tips voor modereren van diepte-interviews

Het is belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat degene die het interview uitvoert - ook wel modereert - genoemd invloed kan hebben op de onderzoeksresultaten. Om dit te voorkomen, delen we onderstaande tips met je:

Tip 1: Creëer een ontspannen en vertrouwelijke sfeer tijdens het interview
Het is belangrijk om een comfortabele omgeving te creëren waarin de respondent zich op zijn gemak voelt en vrijuit kan praten. Begin het interview met een vriendelijke en warme introductie om de spanning te verminderen. Stel de respondent gerust dat er geen goede of foute antwoorden zijn en dat je geïnteresseerd bent in hun persoonlijke ervaringen en meningen.

Tip 2: Luistertechnieken en het stellen van vervolgvragen om diepgaande inzichten te verkrijgen
Het klinkt vanzelfsprekend, maar het luisteren naar de respondent is van groot belang tijdens de interviews. Dit toont aan dat je interesse hebt en hen begrijpt. Moedig respondenten aan om uitgebreid te antwoorden door open vragen te stellen die uitnodigen tot diepere reflectie. Stel vervolgvragen om meer details te verkrijgen en vraag door naar specifieke voorbeelden of situaties. Dit zal helpen om diepgaande inzichten en betekenisvolle verhalen naar boven te halen.

Tip 3: Omgaan met verschillende deelnemerspersoonlijkheden
Elke respondent is uniek en kan een andere persoonlijkheid hebben. Sommige respondenten kunnen uitgesproken en spraakzaam zijn, terwijl anderen meer introvert en terughoudend zijn. Pas je moderatietechnieken aan op basis van de persoonlijkheid van de respondent. Wees geduldig, respectvol en moedig alle respondenten aan om hun gedachten en ervaringen te delen.

Tip 4: Omgaan met gevoelige onderwerpen
Tijdens een diepte-interview kunnen gevoelige onderwerpen of persoonlijke ervaringen naar voren komen. Wees empathisch en respectvol bij het behandelen van deze onderwerpen. Geef respondenten de ruimte om zich te uiten en geef aan dat zij alleen dingen hoeven te delen waar zij zich prettig bij voelen.

Tip 5: Beheer de tijd effectief
Diepte-interviews kunnen soms langer duren dan gepland, vooral als de respondenten veel te delen hebben. Het is belangrijk om de tijd goed te beheren, zodat je voldoende informatie kunt verzamelen binnen de gestelde tijdslimiet. Wees duidelijk en assertief bij het sturen van het gesprek. Houd er rekening mee dat het geen vereiste is om een vraag te stellen als de respondent daar eerder al antwoord op heeft gegeven.

Tip 6: Maak aantekeningen tijdens het interview
Maak tijdens het interview aantekeningen om belangrijke punten, inzichten en quotes vast te leggen. Dit helpt je bij het behouden van de focus en het bijhouden van de belangrijkste informatie. In het meest ideale scenario worden de aantekeningen gemaakt door een tweede persoon in de rol van observator. Op deze manier kan de degene die het interview uitvoert - de moderator - zich volledig focussen op het gesprek.

Tip 7: Wees flexibel en pas je aan
Elk diepte-interview kan anders verlopen, afhankelijk van de respondent en de dynamiek van het gesprek. Wees flexibel en pas je aan wanneer dat nodig is. Soms kan het nodig zijn om van de interviewgids af te wijken om dieper in te gaan op interessante onderwerpen of nieuwe inzichten te verkennen. Wees open voor onverwachte wendingen en blijf alert op waardevolle informatie die naar boven komt.

 

Interviews analyseren

Om het analyseren van diepte-interviews zo gemakkelijk mogelijk te maken, is het van belang om hier op voorhand een goed doordacht plan voor te hebben. Hieronder hebben we enkele tips voor je op een rijtje gezet:

1 - Zorg voor goede (video)opnames
Om een goede analyse te kunnen doen is het van groot belang de afgenomen interviews opnieuw te kunnen bekijken of terug te luisteren. Hier heb je toestemming voor nodig van de respondent. Ga je zelf respondenten werven? Zorg dan dat je dit al op voorhand communiceert. Als je respondenten laat werven door User Sense, is dit automatisch goed ingeregeld.

2 - Maak gebruik van (automatische) transcriptie
Het uitwerken van interviews van spraak naar tekst - ook wel transcriberen genoemd - kost veel tijd en moeite. Zo kost het uitwerken van een uur audio al gauw vier tot vijf uur werk. Je kunt daarom ook gebruik maken van platforms die dit automatisch doen. Voer je diepte-interviews uit via User Sense? Dan stellen we van alle sessies de transcriptie gratis beschikbaar.

3 - Maak gestructureerde aantekeningen
Denk op voorhand goed na over hoe je aantekeningen gaat maken van de diepte-interviews. Hierbij kan het helpen om bij elke aantekening een hashtag (bijv. #pijnpunt) toe te voegen, zodat je hier achteraf gemakkelijk op kunt filteren.

4 - Identificeer patronen, thema's en inzichten
Zorg ervoor dat alle diepte-interviews van gestructureerde aantekeningen zijn voorzien. Als je dit hebt gedaan kun je alle aantekeningen exporteren in een CSV- of Excel-bestand. Met behulp van de verschillende hashtags kun je vervolgens de aantekeningen groeperen en patronen identificeren.

Delen van de resultaten na diepte-interviews

Het communiceren en delen van onderzoeksresultaten is essentieel om zoveel mogelijk stakeholders in aanraking te laten komen met de toegevoegde waarde van UX-onderzoek.

1 - Deel de interviewresultaten in een overzichtelijk format
Zorg ervoor dat je onderzoeksresultaten op een duidelijke en beknopte manier presenteert, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn voor verschillende belanghebbenden. Zorg dat de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen duidelijk naar voren komen. Benieuwd hoe wij dit doen? Download ons gratis voorbeeldrapport.

2. Maak een highlightvideo
Breng de resultaten tot leven. Verwerk de belangrijkste fragmenten van de interviews tot een highlightvideo waarin de kern van het onderzoek naar voren komt. Zorg ervoor dat de video maximaal 10 minuten duurt. Je kunt dit doen via de tool van User Sense.

3. Het presenteren van resultaten uit UX-onderzoek
Om te voorkomen dat de resultaten van jouw onderzoek in de la belanden, is het aan te raden de resultaten te presenteren voor de relevante stakeholders. Zorg ervoor dat je focust op de aspecten die voor de stakeholders het meest relevant zijn. Maak gebruik van het rapport en de highlightvideo om de resultaten toe te lichten.

In 8 stappen zelf diepte-interviews uitvoeren

 1. Voorbereiding en planning. Definieer het doel van het onderzoek en formuleer specifieke onderzoeksvragen. Stel een realistische planning op en begin tijdig met het werven van respondenten om vertraging te voorkomen.
 2. Werving en selectie van respondenten. Definieer aan welke criteria respondenten moeten voldoen en op basis waarvan je respondenten wil uitsluiten. Laat User Sense je helpen de werving of ga zelf aan de slag met het werven van respondenten.
 3. Stel een interviewgids op. Maak een interviewgids met relevante vragen en topics. Maak gebruik van open vragen om zoveel mogelijk input te verzamelen en zorg ervoor dat je geen sturende vragen stelt die de onderzoeksresultaten kunnen beïnvloeden.
 4. Kies de juiste tool of locatie. Zorg ervoor dat je een interne testrun doet om er zeker van te zijn dat alles goed gaat op de dag van het onderzoek.
 5. Uitvoeren van diepte-interviews. Zorg voor een ontspannen sfeer en stel de respondent zoveel mogelijk zijn gemak. Stel open vragen, luister actief en stel vervolgvragen om diepgaande inzichten te verkrijgen.
 6. Zorg voor een goede verslaglegging. Maak gebruik van opnames om de resultaten achteraf terug te kunnen kijken. Denk op voorhand na hoe je aantekeningen gaat maken, zodat je hier de vruchten van plukt bij de analyse.
 7. Analyse en interpretatie gegevens. Maak gebruik van automatische transcriptie of werk de interviews zelf uit. Herleid patronen op basis van de transcriptie en de aantekeningen die je hebt gemaakt.
 8. Rapportage en oplevering. Zorg ervoor dat je de resultaten in een duidelijk format terugkoppelt aan de betrokkenen en werk met een highlightvideo om de resultaten tot leven te brengen.

Ga aan de slag met interviews

Gebruik ons platform om interviews uit te voeren.

Interviews uitvoeren Respondenten werven