Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Tree testing: uitleg, tips en stappenplan 

Door het uitvoeren van tree tests kun je vaststellen hoe snel en gemakkelijk gebruikers in staat zijn om informatie op de website te vinden. In dit artikel leggen we je uit wat tree testing is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe je hiermee aan de slag gaat aan de hand van ons stappenplan.

Zelf tree tests uitvoeren Tree testing onderzoek laten uitvoeren

Wat is tree testing en waarom zet je het in?

Tree testing is een methode om de informatiearchitectuur van een website of app te testen. Het doel van tree testing is om vast te stellen hoe gemakkelijk gebruikers de juiste informatie kunnen vinden op de website. Tree testing wordt vaak ingezet na het uitvoeren van een card sorting onderzoek.

Even sparren over het uitvoeren van tree testing?

Wij helpen je graag verder via onze tree testing tool, onze wervingsservice of onze onderzoeksservice.

Boek een demo

Vijf voordelen van tree testing

Er zijn verschillende voordelen voor het uitvoeren van tree testing:

 • Inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van de informatiearchitectuur. Tree testing geeft inzicht in hoe goed de informatiearchitectuur van een website of app is gestructureerd. Zo wordt duidelijk welke onderdelen gemakkelijk te vinden zijn en op welke punten er verbeteringen kunnen worden behaald.
 • Besparen van kosten. Door middel van tree testing kunnen problemen in een vroeg stadium worden ontdekt. In de praktijk betekent dit vaak dat het oplossen van de problemen minder tijdrovend is en zo bespaart op kostbare ontwikkeltijd.
 • Verbeteren van conversie. Het niet kunnen vinden van de juiste informatie is voor veel gebruikers een van de grootste ergernissen bij het gebruik van een website of app. Door deze problemen op te lossen, kan dit worden ondervangen. Doordat gebruikers na het implementeren van de oplossing de gewenste informatie sneller kunnen vinden, is er vaak een stijging te zien in het conversiepercentage.
 • Vergelijken van verschillende ontwerpen. Met tree testing kunnen verschillende ontwerpen van een website of app met elkaar worden vergeleken. Zo kan worden bekeken welke structuur het beste werkt voor de gebruikers.
 • Feedback van gebruikers. Tree testing geeft niet alleen inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van de informatiearchitectuur, maar ook in wat gebruikers belangrijk vinden en hoe zij informatie categoriseren.

De nadelen van tree testing en hoe je dit kunt ondervangen

Een nadeel van tree testing is dat het niet altijd de meest natuurlijke manier is waarop gebruikers informatie zoeken. Zo moeten zij door een boomstructuur navigeren, terwijl gebruikers in werkelijkheid vaak zoekopdrachten uitvoeren of door middel van filters informatie vinden.

Om dit nadeel te ondervangen, kan het helpen om het tree testing-onderzoek aan te vullen met andere onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld usability testing . Zo krijg je een completer beeld van hoe gebruikers zich gedragen op de website.

Een ander nadeel van tree testing is dat het soms lastig kan zijn om de juiste boomstructuur op te stellen. Het is daarom belangrijk om bij het opstellen van de boomstructuur voldoende tijd te nemen en meerdere opties te overwegen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om meerdere varianten te testen.

De link tussen card sorting en tree testing

Bij card sorting worden de categorieën en subcategorieën van een website georganiseerd en op volgorde van relevantie gezet door gebruikers. Met tree testing wordt vervolgens gekeken hoe makkelijk gebruikers de juiste informatie kunnen vinden op basis van de gecreëerde structuur. Door deze twee methodes te combineren, kan een optimale informatiearchitectuur worden gecreëerd die goed aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

Hoe wordt tree testing uitgevoerd?

Er zijn verschillende manieren waarop tree tests worden uitgevoerd. Hieronder behandelen we de verschillende varianten. 

Via een online tree testing tool

Tree testing wordt vaak zonder moderator en online uitgevoerd via een tree testing tool. Dit betekent dat deelnemers vanuit hun eigen omgeving de test uitvoeren. Hierdoor kunnen er meer deelnemers aan het onderzoek meedoen en zijn de resultaten vaak representatiever. Daarnaast is het vaak mogelijk om de test online af te nemen, waardoor deelnemers niet fysiek aanwezig hoeven te reizen naar een specifieke locatie. Het is echter ook mogelijk om moderated sessies toe te voegen voor een verdiepingsslag.

Zonder moderator

Bij unmoderated tree testing krijgen deelnemers een boomstructuur te zien en wordt hen gevraagd om aan te geven waar zij bepaalde informatie zouden verwachten. Hierbij wordt bijgehouden hoe lang de deelnemer erover doet om de informatie te vinden en of het de juiste informatie is. De resultaten worden verzameld en geanalyseerd.

Met moderator

Moderated tree testing kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kan de moderator de deelnemer observeren terwijl deze de test uitvoert en vragen stellen over de ervaringen van de deelnemer. Ook kan de moderator samen met de deelnemer de boomstructuur doornemen en feedback vragen over de structuur.

Hoeveel testers nodig voor tree testing?

Het aantal testers dat benodigd is voor het uitvoeren van tree tests hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan het doel van het onderzoek, de complexiteit van de test en de beschikbare tijd en middelen.

In tegenstelling tot bij card sorting, is het bij tree testing aan te raden om het onderzoek met minimaal 50 testers uit te voeren om een representatief beeld te krijgen van hoe gebruikers de website of app gebruiken en informatie zoeken.

Bij het werven van testers of respondenten, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende spreiding zit in de selectie. Bijvoorbeeld op het gebied van leeftijd, geslacht en ervaring met de website of app. Zo zorg je ervoor dat je een gebalanceerde en representatieve dataset hebt.

Tips voor het uitvoeren van tree testing

Zelf aan de slag met tree testing? Dan geven we je hieronder vijf tips zodat je het meeste uit jouw onderzoek kunt halen. 

 • Maak de boomstructuur overzichtelijk en logisch. Zorg ervoor dat de boomstructuur duidelijk is georganiseerd en gemakkelijk te begrijpen is voor de testers. Vermijd onnodige subcategorieën en houd de structuur zo eenvoudig mogelijk.
 • Stel de juiste vragen. Zorg ervoor dat de vragen die aan de testers worden gesteld, relevant en duidelijk zijn. Zorg ervoor dat de vragen niet leiden tot suggestieve antwoorden en dat ze de inzichten opleveren die je nodig hebt om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Kies de juiste tree testing toolEr zijn verschillende tree testing tools beschikbaar. Ook User Sense biedt tree testing aan in combinatie met een grote pool met Nederlandse respondenten.
 • Werf de juiste respondenten. Om representatieve resultaten te behalen, is het van belang dat respondenten binnen de doelgroep vallen en er voldoende spreiding in de selectie is. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je testers selecteert op basis van hun leeftijd, geslacht, demografische gegevens en/of andere relevante wervingscriteria.
 • Analyseer de resultaten zorgvuldig. Analyseer de resultaten van de tree testing zorgvuldig en trek conclusies op basis van de bevindingen. Zorg ervoor dat je de resultaten vergelijkt met andere onderzoeken, zoals gebruikersprofielen, statistieken en feedback van gebruikers. Dit kan je helpen om een volledig beeld te krijgen van de gebruikerservaring en waar verbetering nodig is.

Stappenplan bij het uitvoeren van tree testing

Voor wanneer je zelf aan de slag wil met tree testing.

 1. Bepaal het doel van het tree testing-onderzoek en wat er getest moet worden.
 2. Maak een boomstructuur voor het onderzoek. Deze boomstructuur kun je zelf opstellen of deze volgt vanuit de voorgestelde structuur van gebruikers met behulp van card sorting.
 3. Kies een tool om de tree test uit te voeren. Hiervoor kun je gebruik maken van het platform van User Sense.
 4. Werf respondenten. Dit kunnen bijvoorbeeld bestaande klanten of potentiële klanten zijn.
 5. Voer de tree test uit. Dit kan unmoderated en remote worden gedaan, of moderated met persoonlijk contact tussen deelnemer en moderator.
 6. Analyseer de resultaten van de tree test. Hierbij kun je verschillende datapunten meenemen zoals bijvoorbeeld het de succesratio, de eerste klik en de gemiddelde tijd. Hiermee inzicht in hoeverre respondenten in staat waren de gewenste informatie te vinden en krijg je inzicht in welke onderdelen kunnen worden verbeterd.
 7. Gebruik de resultaten om de informatiearchitectuur van de website of app te verbeteren.

Tree testing uitvoeren?

Wij helpen je graag verder via onze tree testing tool, onze wervingsservice of onze onderzoeksservice.

Tree testing uitvoeren