Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Single Ease Question: uitleg en voorbeelden

In tegenstelling tot de System Usability Scale en de Net Promoter Score, wordt de Single Ease Question na afloop van elke taak aan de tester gesteld. Je krijg zo dus een beter beeld van de gebruiksvriendelijkheid per onderdeel in plaats van op de gehele website of app.

Wat is de Single Ease Question (SEQ)?

 

De Single Ease Question is een vraag die wordt gesteld na het afronden van een taak dat in een usability testplan is opgenomen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte.

De Single Ease Question word ingevuld op een schaal van 1 tot 7. In het Nederlands vertaalt de SEQ zich naar:

In zijn geheel, hoe makkelijk of moeilijk was het om deze taak uit te voeren?

(1= heel erg moeilijk, 7 = heel erg makkeljik)

De voordelen van de Single Ease Question (SEQ

  • Direct duidelijk welke onderdelen verbeter kunnen worden. Door de Single Ease Question na afloop van elke taak te stellen, krijg je direct inzicht in welke onderdelen het meest (of minst) gebruiksvriendelijk waren
  • Doordat de vraag direct na afloop van de taak wordt gesteld, zit het nog goed in het geheugen van de tester. Hierdoor is de tester beter in staat om haar ervaring accuraat vast te leggen
  • Het is maar één vraag. Hierdoor kost het voor de tester weinig tijd om deze te beantwoorden en blijft er meer tijd over voor het testen van de website of app

 

Goed om te weten over de SEQ

  • Correlatie met andere usability metrics. De Single Ease Question correleert met andere usability-metrics, zoals bijvoorbeeld de task-completion rate (r=0.5). Testers zijn dus eerder geneigd aan te geven dat een taak moeilijk was als zij hier lang mee bezig waren.
  • Geen volledig beeld. Voor een vollediger beeld van de usability is het aan te raden de SEQ te gebruiken in in combinatie met andere usability metrics, zoals bijvoorbeeld de System Usability Scale (SUS) en de Net Promoter Score (NPS)
  • Verschillende appraattypes. Wij zetten de SEQ in bij user tests op alle apparaattypes en verschillende soorten software (websites, apps en prototypes). Het mooie van de SEQ is namelijk dat testers een rating geven op basis van het apparaat waar zij deze op gebruiken en de fase waarin het product zich bevindt.
  • De gemiddelde SEQ is 5.5. Uit onderzoek van meer dan 400 taken onder 10 000 testers komt naar voren dat de gemiddelde SEQ tussen de 5.3 en 5.6 ligt.

Gebruik de SEQ voor jouw website

Wij helpen je graag verder via ons platform, onze wervingsservice of onze onderzoeksservice.

Boek een demo