UX Audit laten uitvoeren?

Een UX Audit heeft als doel om een globaal overzicht te krijgen van de User Experience (UX) van een website, app of prototype. De UX Audit wordt uitgevoerd door ervaren UX'ers.

In tegenstelling tot een behoefteonderzoek, conceptonderzoek, prototype-onderzoek of usability-onderzoek wordt er bij een UX Audit vaak niet getest met klanten en/of testers binnen de doelgroep. .

  • Uitgevoerd door UX-onderzoekers met ruime ervaring
  • Gemiddelde doorlooptijd van 5 - 10 werkdagen, sneller op aanvraag
  • Volledig remote betekent een voordelig tarief (v.a. €995,- per audit)
Ruime set aan datapunten

Een combinatie van datapunten vormen de basis van de UX Audit.

Heuristiekenevaluatie

Op basis van usabilityheuristieken wordt het digitale product getoetst.

Duidelijk rapport met alle inzichten

Volledige inzage in de testsessies en duidelijk rapport met de inzichten.

Hoe wordt een UX Audit uitgevoerd?

Voor het uitvoeren van UX-audit wordt gebruik gemaakt van een ruime set aan datapunten. Denk hierbij aan Google Analytics, Hotjar en customer support tickets. 

Het traject voor een UX Audit kan worden opgedeeld in drie fases. 

1 - Voorbereiding
In een vrijblijvende kennismaking worden de onderzoeksdoelstellingen besproken en advies gegeven over de onderzoeksopzet en de methodiek. Na akkoord op de offerte wordt de kick-off ingepland. Tijdens de kick-off worden de onderzoeksvragen opgesteld.

2 - Uitvoering audit
De verschillende databronnen worden geanalyseerd, waarna een heuristiekenevaluatie plaatsvindt. Hierbij wordt de website, app of het prototype getoetst aan een ruime set aan usability-heuristieken. 

3 - Analyse en rapportage
De inzichten uit de UX Audit worden samengevat in een uitgebreid onderzoeksrapport en toegelicht in een evaluatie met de UX-onderzoekers die de audit hebben uitgevoerd. 

Krijg antwoord op vragen zoals

Usability

In hoeverre voldoet de website of het prototype aan de leidende usability heuristieken?

Conventies

In hoeverre houdt de website of app zich aan de leidende conventies in de markt?

Zakelijke doelstellingen

In hoeverre stelt de website of prototype het bedrijf in staat de zakelijke doelstellingen te behalen?

Gebruikersdoelstellingen

In hoeverre stelt de website of prototype de gebruiker in staat de haar doel te behalen?

Wat leveren we op?

De oplevering na afloop van een UX Audit bestaat uit twee onderdelen. 

Inzage in alle onderzoeksaantekeningen
Alle onderzoeksaantekeningen worden beschikbaar gesteld via het dashboard. Er kan een onbeperkt aantal gebruikers worden uitgenodigd, zodat iedereen in de organisatie de aantekeningen terug kan kijken indien gewenst. 

Onderzoeksrapport
In het onderzoeksrapport wordt alle inzichten samengevat. Hierbij wordt aangegeven hoe vaak gebruikers een bepaald inzicht hebben benoemd, zodat duidelijk wordt welke zaken prioriteit hebben.

Weten hoe een onderzoeksrapport eruit ziet?
Download het voorbeeldrapport.

Vrijblijvend digitaal kennismaken?

Plan een vrijblijvende digitale kennismaking in. In dit gesprek bespreken we jouw doelstellingen en de onderzoeksvragen. Bij interesse sturen we dezelfde dag een voorstel op maat naar je toe.