Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense
Conceptonderzoek

De rol van concept testing bij een redesign

In opdracht van SnappCar voerden wij concept testing uit om het nieuwe design te testen. Dit met als doel om vast te stellen of het concept duidelijk is en of waardepropositie goed overkomt. 

Kwantitatief onderzoek is uitgevoerd om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Aan de test hebben meer dan 150 respondenten deelgenomen, waarbij er aan de hand van een vijfsecondentest en een online vragenlijst inzichten zijn verzameld. 

Nieuw designconcept getest

Na verschillende iteraties is een nieuw concept getest onder de doelgroep.

Eerste indruk en waardepropositie

Doel was om inzicht te krijgen in de eerste indruk en waardepropositie.

Quick wins en input voor A/B-tests

Quick wins zijn geïndentificeerd en roadmap voor a/b-tests is uitgebreid.

Over de klant

Doelstellingen

Onderzoeksmethoden

Respondentenwerving

Inzichten en resultaat

Over SnappCar

SnappCar is een platform voor het (ver)huren van auto's. Je kunt het daarmee vergelijken als de Airbnb voor auto's. Met het platform bevordert Snappcar delen van een auto, waardoor de noodzaak voor het hebben van een eigen auto steeds verder afneemt. Goed voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat!

Bij het huren van een auto komt veel kijken. En om dat zo makkelijk mogelijk te halen heeft SnappCar een website en app ontwikkeld waarmee je dit kunt doen. Om er zeker van te zijn dat het platform door iedereen gebruikt kan worden, voeren zij regelmatig onderzoek uit.

Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Testen van de eerste indruk. Wat is de eerste indruk bij het zien van de homepage? 
 • Concept. Is het concept van SnappCar duidelijk na het zien van de homepage?
 • Waardepropositie. Hoe omschrijven gebruikers de toegevoegde waarde van SnappCar na het zien van de homepage en komt dit in lijn met wat we als SnappCar willen uitstralen?
 • Input voor verbeteringen. Welke suggesties geven gebruikers om de gebruikerservaring te optimaliseren?

Gebruikte onderzoeksmethoden bij de concept test

Bij het uitvoeren van deze concept test is gebruik gemaakt van kwantitatieve user tests, waarin de volgende methoden zijn gecombineerd:

 • Vijfsecondentest. Hierbij is de website vijf seconden getoond, waarna gebruikers zijn gevraagd om SnappCar te omschrijven.
 • User test taak. Hierin zijn testers gevraagd de homepage drie minuten lang aandachtig door te nemen. 
 • Vragenlijst. In dit onderdeel zijn testers gevraagd om antwoord te geven op verschillende open en gesloten vragen rondom de layout en waardepropositie.

Meer dan 150 deelnemers geworven

Voor de werving is gebruik gemaakt van de respondentendatabase van User Sense. Op basis van de wervingscriteria van SnappCar heeft User Sense een werving uitgezet, waarna 150 deelnemers zijn geworven om deel te nemen aan het onderzoek. 

Werven van klanten binnen de doelgroep die geen klant zijn

Om de eerste indruk en waardepropositie goed te kunnen testen, is ervoor gekozen om te testen met first time users: testers die binnen de doelgroep vallen maar nog geen klant zijn. 

Door het uitvoeren van de concept tests zijn concrete inzichten en verbeterpunten naar voren gekomen. Een greep uit de opbrengsten van dit onderzoek:
 

 • Waardepropositie. Uit het onderzoek bleek dat ruim 90% van alle testers het concept van SnappCar begreep na het bezoeken van de homepage. Een welkome bevestiging! 
 • Layout. Uit de feedback kwam naar voren dat de nieuwe stijl die is doorgevoerd testers aanspreekt en dat zij deze passend vinden voor een bedrijf in de branche waarin SnappCar werkzaam is.
 • Informatie. Voor sommige testers werd er (te) veel informatie getoond, waardoor het lastig was de belangrijkste informatie te vinden.
 • Input voor a/b-tests. De verbeterpunten uit het onderzoek leverden ruime input op voor a/b-tests en verdere iteraties.

Kortom, een geslaagd onderzoek met ruimschootse input voor verdere optimalisaties.

Liza Koster van SnappCar:

"Wij vonden het een hele fijne samenwerking met User Sense (en hopen deze in de toekomst voort te zetten). Het platform werkt handig, je hebt toegang tot een database aan uiteenlopende testers en alle resultaten blijven toegankelijk om altijd terug te kijken."

Boek een demo