Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense
Diepte-interviews

Diepgaande inzichten verageren middels één-op-één-gesprekken.

Focusgroepen

Groepsdiscussies met een moderator om diverse perspectieven bloot te leggen.

Online enquêtes

Digitale vragenlijsten voor vergaren van input onder een grote groep.

User testing

Testen en evalueren van de gebruiksvriendelijkheid.

Card sorting

Voorkeuren van gebruikers voor informatiecategorisatie begrijpen.

Tree testing

Effectiviteit van navigatiestructuren evalueren.

Research community

Deelnemers die feedback geven gedurende een bepaalde periode.

Mystery shopping

Onderzoek naar de klantervaring met mystery guests.

Klantenpanels

Onderzoek uitvoeren met een bestaand klantenpanel.

Rapid Implicit Associations Testing (RIAT)

Meten van onderbewuste associaties rondom een merk of campagne.

Observatie

Systematisch observeren en registreren van gedragingen.

Co-creatie

Samen met de doelgroep werken aan nieuwe producten of diensten.