Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense
Prototype- en navigatieonderzoek

De rol van UX-onderzoek tijdens de ontwikkeling

In opdracht van ONVZ - de eersteklas zorgverzekeraar - voerden wij prototype testing en card sorting onderzoek uit om te achterhalen hoe de gebruikerservaring kon worden verbeterd. 

Meer dan 40 respondenten hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Waar de inzichten uit het prototype-onderzoek hebben geleid tot concrete verbeteringen, hebben de inzichten uit het navigatieonderzoek ONVZ geholpen het menu op een logische manier in te richten.

User tests met meerdere prototypes

De Figma-prototypes zijn in een vroeg stadium getest en gevalideerd met eindgebruikers.

Menustructuur laten indelen

Met behulp van card sorting is aan eindgebruikers gevraagd het menu logisch in te delen.

Quick wins en optimalisaties ontdekt

Door het uitvoeren van prototype tests en card sorts zijn verschillende verbeterpunten ontdekt en geïmplementeerd.

Over de klant

Doelstellingen

Onderzoeksmethoden

Respondentenwerving

Inzichten en resultaat

Over ONVZ

ONVZ is gekozen tot de meest betrouwbare zorgverzekeraar van Nederland en biedt verzekerden een Eersteklas Zorgverzekering met optimale keuzevrijheid, ruime vergoedingen en excellente service. Hiermee hebben verzekerden snel toegang tot de zorg die ze nodig hebben en ruimte om eigen zorgkeuzes te maken.  Als organisatie zonder winstoogmerk is ons belangrijkste doel om mensen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. 

Doelstellingen voor het prototype-onderzoek:

  • Testen van gebruiksvriendelijkheid. Hoe ervaren gebruikers het prototype?
  • Identificeren van knelpunten. Waar lopen gebruikers tegenaan bij het gebruik van het prototype?
  • Input voor verbeteringen. Welke suggesties geven gebruikers om de gebruikerservaring te optimaliseren?

Doelstellingen voor het navigatie-onderzoek:

  • Inzicht in mentale modellen en informatiearchitectuur. Welke pagina's verwachten gebruikers bij elkaar in dezelfde groep te zien?
  • Valideren ontwerpbeslissingen. In hoeverre zijn de vooraf opgestelde naamgevingen van de menu-items duidelijk?

Prototype-onderzoek door middel van user testing

Voor het uitvoeren van het prototype onderzoek is gebruik gemaakt van gemodereerde user tests. Hierbij doorliep een moderator van User Sense de taken, samen met de tester. Tijdens het uitvoeren van deze taken werden verdiepende vragen zijn gesteld om extra informatie te verkrijgen.

Navigatie-onderzoek door middel van card sorting
Om vast te stellen hoe het menu op logische en intuïtieve wijze kon worden ingericht, is gebruik gemaakt van navigatie-onderzoek in de vorm van closed card sorting. Testers kregen verschillende taakomschrijvingen te zien, waarna zij zijn gevraagd deze in te delen in de categorie waarin de respondent het antwoord verwachtte te zien.

Onderzoek onder 40 deelnemers

Voor de werving is gebruik gemaakt van de respondentendatabase van User Sense. Hierbij hebben aan elk prototype-onderzoek 10 respondenten deelgenomen, waarna het navigatie-onderzoek is uitgevoerd onder 30 respondenten.

Mix tussen bestaande klanten en niet-klanten

Om zoveel mogelijk verschillende perspectieven mee te nemen, is gekozen voor een combinatie van bestaande klanten van ONVZ en testers die nog geen klant waren, maar wel binnen de doelgroepomschrijving vielen. 

Door het uitvoeren van het prototype- en navigatie-onderzoek zijn concrete verbeterpunten naar voren gekomen. Een greep uit de opbrengsten van dit onderzoek:
 

  • Inzicht in de mate van zelfbeschikking die mensen wensen te hebben in de 'Mijn omgeving' waar optimalisaties voor zijn doorgevoerd
  • Het belang van het gebruik van kleurencombinaties en een goede balans hierop aanbrengen, zodat deze niet als 'te' worden ervaren
  • Inzicht in de mentale modellen van eindgebruikers met een logisch en intuïtieve menustructuur als gevolg

ONVZ is blij met het resultaat dat ze boekten met dit onderzoek. Het gebruik van het platform en panel van User Sense heeft een grote efficiëntieslag teweeg heeft gebracht op het originele design.

Babette Savelkouls van ONVZ:

"De tool maakt het doen van gebruikersonderzoek zeer laagdrempelig. De testdatabase is extensief en levert snel een gevarieerde schare aan respondenten aan, waardoor we snel van start konden. De flexibele instelling van User Sense stelde ons in staat onderzoek te doen op onze manier met aanscherpingen vanuit hun eigen expertise."

Boek een demo