Kwaliteitscriteria

Gepuliceerd op 2 januari 2020. 

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de usability testen hoog is, worden alle usability video’s beoordeeld door het kwaliteitsteam van User Sense. 

Do's en Don'ts

Wat je niet moet doen:

 • Oplezen wat er op de website staat (daar is de klant al van op de hoogte)
 • Zeggen dat alles goed is
 • Laten zien hoe snel jij de taken af kan ronden (het is belangrijk dat je de tijd neemt voor de test)
 • Alleen maar complimenten geven over hoe mooi de website is (tenzij je iets oprecht heel goed vindt, dan mag je dat natuurlijk zeggen)
 • Andere taken uitvoeren dan de klant heeft aangegeven
 • De website door een professionele bril bekijken - geef geen diepgaande technische feedback tenzij daar specifiek naar wordt gevraagd

Wat je wel moet doen als tester:

 • De klant meenemen in jouw ervaring door de hele test hardop na te denken
 • Voortdurend uitleggen wat je aan het doen bent, waarom je dit doet en hoe je je daarbij voelt (bijvoorbeeld gefrustreerd, blij, et cetera)
 • Delen als je in de war bent, iets niet kunt vinden of afgeleid raakt
 • Verbeteringen aandragen die jou zouden helpen een taak beter of sneller uit te voeren
 • De test afnemen in een stille ruimte waar geen achtergrondgeluid is
 • Luid en duidelijk spreken, zodat je goed verstaanbaar bent
 • Alle vragen beantwoorden na afloop van een taak

Beoordelingsformulier

KWALITEIT VAN OPNAME

 • Tester bevindt zich in een stille ruimte
 • Tester is goed zichtbaar 
 • Tester is luid en duidelijk te verstaan

INSTRUCTIES 

 • Tester heeft de don’ts doorgenomen en deze vermeden in de testopname
 • Tester heeft de do’s doorgenomen en deze toegepast in de testopname

VRAGENLIJST

 • Tester heeft relevante antwoorden gegeven op de vragenlijst
 • Tester geeft uitgebreide antwoorden op de gestelde vragen
 • Tester geeft oplossingen voor ontdekte problemen