Nieuw: navigatie-onderzoek met tree testing is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Conversiestijging door usability-onderzoek tijdens het redesigntraject

In samenwerking met VVV Texel voerden wij twee usability-onderzoeken uit om te achterhalen hoe de gebruikerservaring kon worden verbeterd. De onderzoeken zijn uitgevoerd via het platform van User Sense in het kader van het redesigntraject van VVV-texel, waarvoor zowel de oude als de nieuwe website zijn getest.

Boek een demo
Nieuwe ideeën en optimalisaties

Inzichten van het eerste onderzoek werden gebruikt voor het redesign.

Meer dan 20 quick wins

Het onderzoek bracht meer dan 20 quick wins aan het licht. 

Positieve impact op conversie

De optimalisaties hadden een positief effect op de conversie.

Over de klant

Doelstellingen

Onderzoeksmethoden

Usability-inzichten

Resultaat

VVV Texel klinkt misschien als een kleine speler, maar niets is minder waar. Via de website kun je namelijk niet alleen zien wat er te doen is op het eiland, maar ook jouw ideale vakantiewoning boeken. Via de website van VVV Texel worden jaarlijks ruim 22.000 woningen geboekt! De missie van VVV Texel – het mogelijk maken van het mogelijk maken van mooie ontmoetingen tussen gasten en gastheren (m/v) op Texel – sluit hier dan ook naadloos op aan. 

Het eerste usability-onderzoek was gefocust op het achterhalen van de grootste pijnpunten op de oude website van VVV Texel. Niet alleen om de bevestiging te krijgen dat het nieuwe design deze pijnpunten oplost, maar ook om het nieuwe design verder aan te scherpen. Dat resulteerde in de volgende hoofdvraag:

Hoe ervaren gebruikers de website van VVV Texel en wat zijn de grootste knelpunten? 

Het tweede usability-onderzoek werd uitgevoerd na livegang van de website. Hierbij was het voornaamste doel om erachter te komen hoe gebruikers de nieuwe website ervaren (ten opzichte van de vorige website) en verbeterpunten in kaart te brengen.

Hiervoor werd vrijwel dezelfde onderzoeksvraag gesteld, zodat de resultaten van de onderzoeken goed met elkaar vergeleken konden worden. 

Om vast te kunnen stellen in hoeverre de gebruikerservaring is verbeterd, zijn er twee usability-onderzoeken uitgevoerd.

In het eerste onderzoek, zijn tien testers gevraagd deel te nemen aan de unmoderated user tests. Het UX-team van User Sense heeft deze resultaten geanalyseerd en samengevat in een UX-onderzoeksrapport

Na livegang van de nieuwe website, is er wederom met tien testers getest. Vijf testers hadden ook deelgenomen aan het eerste onderzoek, zodat er kon worden vastgesteld of de gebruikerservaring voor hen was verbeterd. De andere vijf testers zijn nieuw geworven en gingen er volledig blanco in.

In totaal zijn er dus 20 unmoderated user tests uitgevoerd. Om er zeker van te zijn dat de testers binnen de doelgroep van VVV Texel vielen, is er een wervingscampagne opgesteld. 

Het eerste onderzoek: een beter redesign
De inzichten uit het onderzoek hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe website, doordat veel van de inzichten uit het eerste onderzoek direct zijn opgepakt.
 

Het tweede onderzoek: een conversiestijging
De inzichten uit het tweede usability-onderzoek - op de nieuwe website - bevestigden dat de gebruikerservaring was verbeterd. Toch kwamen er ook een aantal verbeterputnen naar voren die, na het oplossen ervan, direct een positieve impact hadden op de conversie op de website. 

Het testen tijdens het redesigntraject had volgens het team van VVV Texel twee grote voordelen:

  • Het eerste onderzoek gaf een duidelijk beeld van de knelpunten op de bestaande website. Hierdoor werden gemaakte aannames bevestigd en nieuwe knelpunten ontdekt die direct konden worden opgelost in het redesign. 
  • Door na livegang van de nieuwe website te testen, werd het optimalisatieproces direct in gang gezet. De optimalisaties die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de inzichten uit het tweede onderzoek, leidden vrijwel direct tot een conversiestijging
Peter Nederstigt van VVV Texel:

"De aanpassingen waren relatief weinig werk en hebben de conversie een goede impuls gegeven."

Boek een demo